top of page

ШКОЛА ДАНАС

ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ЈЕ ДЕВЕТОГОДИШЊА ШКОЛА КОЈА У СВОМ САСТАВУ ИМА И ПОДРУЧНУ ШКОЛУ У ТИЛАВИ(ОДЈЕЉЕЊА ОД 1.ДО 9.РАЗРЕДА).

НАСТАВУ ПОХАЂА 1029.УЧЕНИКА, У ТРИ СМЈЕНЕ.У ШКОЛИ ЈЕ ЗАПОСЛЕН 101 РАДНИК.

ШКОЛСКА ЗГРАДА ЈЕ ИЗГРАЂЕНА 2003.ГОДИНЕ, ДОНАЦИЈОМ ВЛАДЕ ЈАПАНА, ДОК ЈЕ ПОДРУЧНА ШКОЛА АДАПТИРАНА 2008. ГОДИНЕ ДОНАЦИЈОМ АМБАСАДЕ СЛОВАЧКЕ.

НОВОИЗГРАЂЕНИ И ЛИЈЕПО УРЕЂЕН ШКОЛСКИ ПРОСТОР ДОПРИНОСИ ДА СЕ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ, ЗАПОСЛЕНИ, КАО И ОСТАЛИ ПОСЈЕТИОЦИ ОСЈЕЋАЈУ ПРИЈАТНО. ТОПЛИНУ И ЉЕПОТУ АМБИЈЕНТА НАДОПУЊУЈУ ЛИКОВНИ, ЛИТЕРАРНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ.

СА ПОНОСОМ МОЖЕМО РЕЋИ ДА ИМАМО САВРЕМЕНУ ОПРЕМУ ЗА РАД У КАБИНЕТИМА И УЧИОНИЦАМА, НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ОПРЕМЉЕН КАБИНЕТ ВЈЕРОНАУКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И КАБИНЕТ ЗА КИНЕСКИ ЈЕЗИК/СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ.

ИНКЛУЗИВНА ПОЛИТИКА, КУЛТУРА И ПРАКСА ШКОЛЕ ОКРЕНУТА ЈЕ ПОШТОВАЊУ И РАЗУМИЈЕВАЊУ СВИХ РАЗЛИЧИТОСТИ И ВРИЈЕДНОСТИ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА. СКЛАД ИСКУСТВА И МЛАДОСТИ НАСТАВНОГ КАДРА ОГЛЕДА СЕ КРОЗ ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ У УЧЕЊУ, ВЛАДАЊУ, ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА, КАО И ВОЛОНТЕРСКОМ И ХУМАНИТАРНОМ РАДУ.

ШКОЛА ЈЕ У СТАЛНОМ ТРЕНДУ ОТВОРЕНОСТИ ЗА САРАДЊУ СА РОДИТЕЉИМА И ИНСТИТИУЦИЈАМА ЛОКАЛНЕ И ШИРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.

ОСПОСОБЉАВАМО , ОБРАЗУЈЕМО И ВАСПИТАВАМО ДЈЕЦУ ЗА АКТИВНЕ И ОДГОВОРНЕ ГРАЂАНЕ У САВРЕМЕНОМ СВИЈЕТУ ПУНОМ ПРОМЈЕНА. КВАЛИТЕТОМ РАДА И ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА НАСТОЈИМА ДА СЕ ИЗДВОЈИМО КАО ВОДЕЋА ГРАДСКА ШКОЛА КОЈА ЋЕ БИТИ НОСИЛАЦ ПОЗИТИВНИХ ПРАКСИ И ПРОМЈЕНА У ОКРУЖЕЊУ.

ШКОЛА ЈЕ ОТВОРЕНА ЗА СВУ ДЈЕЦУ, СА ФУНКЦИОНАЛНОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ И РАДНИМ ПРОСТОРОМ ОПРЕМЉЕНИМ САВРЕМЕНИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА.

У СВИМ ШКОЛСКИМ АКТИВНОСТИМА РУКОВОДИМО СЕ ПРИНЦИПИМА ИНКЛУЗИЈЕ, ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЦЈЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА.

bottom of page