top of page

Помоћно особље

Станислав Тушевљак......................................домар

Војислав Џебо..................................................домар

Раско Марковић..............................................домар

Момир Поповић..............................................ноћни чувар

Дејан Сладоје...................................................Ложач

Биљана Андрић...............................................Спремачица

Цвијета Палексић............................................Спремачица

Стана Тушевљак...............................................Спремачица

Зорица Гулија...................................................Сервирка у продуженом боравку

Мирослава Гојковић........................................Спремачица

 

Славица Радовановић....................................Спремачица

Милица Кузман................................................Спремачица

Дијана Керлета.................................................Спремачица

Гордана Регоје..................................................Спремачица

Весна Ракић......................................................Спремачица

Гордана Проковић..........................................Спремачица

Жељка Башевић..............................................Спремачица

bottom of page